بوداپست

بوداپست

استرگم محل تولد اولین پادشاه مجار بازدید از موزه قرون وسطی کلیسای سنت آندره موزه سرامیک


جدول قیمتها
هتل نوع


4شب و 5 روزمجارستانتاریخ : بلیط : رفت و برگشتاقامت : وعده های غذایی : ویزا : راهنمای تور فارسی زبان تور شهری