گردشگری پزشکی در هند تا سال ۲۰۲۲ به ۱۳٫۳ میلیارد دلار می رسد. طبق گزارش منتشر شده توسط KPMG هند و گوگل، تا سال ۲۰۲۲، گردشگری پزشکی در هند توسط مسافران بین المللی به ۱۳٫۳ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. انتظار می رود حدود ۱٫۵ میلیون گردشگر پزشکی بازدید از کشور در سال ۲۰۲۲ داشته باشند.
بازار گردشگری پزشکی در هند طی دهه گذشته به سرعت در حال افزایش است و هند به یکی از بزرگترین مراکز گردشگری در جهان تبدیل شده است. رشد به وسیله افزایش آگاهی بین المللی در مورد مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه هند، متخصص مراقبت های بهداشتی واجد شرایط، همراه با سرمایه گذاری در زیرساخت های مراقبت های بهداشتی و مراقبت های بهداشتی تحت پوشش خصوصی تأمین شده است.

Comments are closed.