همراه همیشگی شما
در هرکجاُ در هر زمان

نشانی

شیراز- ابتدای بلوار چمران - جنب پمپ بنزین ابیوردی - کد پستی (۳۴۱۷۱-۷۱۹۴۶)

تلفن

071-91003636
۰۷۱-۳۶۲۷۷۴۴
۰۷۱-۳۶۰۳۶

نمابر

07136260207

پشتیبانی

09037921150

شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام

@haghagashtshiraz