جزیره «میگینگو» یکی از پرتراکم ترین و پرتنش ترین جزایر قاره آفریقاست که دو کشور «اوگاندا» و «کنیا» بر سر مالکیت و استفاده از آب های این منطقه برای ماهیگیری با هم اختلاف دارند. این جزیره کوچک ۱۳۱ خانه از سقف های فلزی و یک هزار نفر جمعیت دارد.
وقتی از دور به جزیره نگاه می کنید به نظر می رسد با پارچه ای از آهن پوشیده شده است.

Comments are closed.