مکان های دیدنی

سنگاپور
سنگاپورمالزیقاره : آسیامساحت : ۷۲۲ متر مربعفاصله از سطح دریا : مترآب و هوا : استواییجاذبه های توریستی : معبد سری ماریامان -موزه آرت ساینس در مارینا بی سندز- باغ ملی ارکیده -جنگل ابر سنگاپور- معبد تان سی چونگ چو سنگاپور‎

جستجوی پروازها به سنگاپور

جستجو
گالری تصاویر