نقشه

بودای زمردین
بودای زمردین که جزء مجموعه کاخ پادشاهی است, داستان جالبی دارد. این مجسمه از تراش یک تکه یشم سبز رنگ ساخته شده است. این اثر باشکوه در سال ۱۴۳۴ در حالی که با گچ و ساروج پوشانده شده بود و همه فکر می کردند یک مجسمه معمولی بودا است, در مقبره ای واقع در استان چیانگ رای پیدا شد. بعدها سنگ سبزی زیر شکستگی بینی مجسمه دیده شد. چون فکر کرده بودند که این سنگ سبز رنگ زمرد است مجسمه به بودای زمردین شهرت یافت. در سال ۱۷۷۸ که ارتش تایلند تحت فرمان رامای اول پایتخت لائوس را تصرف کرد برای بنای شهر بانکوک آن را در یکی از معابد کاخ پادشاهی که مخصوص عبادت بود قرار دادند.