نقشه

بودای زمردین
بودای زمردین که جزء مجموعه کاخ پادشاهی است, داستان جالبی دارد. این مجسمه از تراش یک تکه یشم سبز رنگ ساخته شده است. این اثر باشکوه در سال 1434 در حالی که با گچ و ساروج پوشانده شده بود و همه فکر می کردند یک مجسمه معمولی بودا است, در مقبره ای واقع در استان چیانگ رای پیدا شد. بعدها سنگ سبزی زیر شکستگی بینی مجسمه دیده شد. چون فکر کرده بودند که این سنگ سبز رنگ زمرد است مجسمه به بودای زمردین شهرت یافت. در سال 1778 که ارتش تایلند تحت فرمان رامای اول پایتخت لائوس را تصرف کرد برای بنای شهر بانکوک آن را در یکی از معابد کاخ پادشاهی که مخصوص عبادت بود قرار دادند.