نقشه

غار مجلس الجن
غار مجلس الجن که دومین غار بزرگ دنیا شناخته می شود در فلات «سلما» و فاصله ۱۰۰ کیلومتری جنوب-شرق عمان قرار گرفته است. این غار یک حفره تک به اندازه ۳۱۰ متر در ۲۲۵ متر و سقف گنبدی است که ۱۲۰ متر ارتفاع دارد و نیز سه ورودی در پشت آن دیده می شود. دسترسی به غار تنها به صورت فرود آزاد از یکی از سه ورودی عمودی در سقف انجام می گیرد. بقایای بز ها، پرندگان و مارها را در کف غار می توان یافت.درهای ورودی در سقف عمده نور لازم برای روشن کردن محیط غار را تامین می کنند. به گفته کارشناسان هرم جیزه که در مصر واقع است کاملا درون این غار جای میگیرد.