نقشه

قلعه آنتالیا
اطراف قلعه مکان مناسبی برای قدم زدن است. خانه های عثمانی با بدنه ی سفید و سقف های قرمز ترمیم شده است. خانه های قدیمی به محلی برای هتل، بوتیک، مغازه های فروش سوغاتی و گالری های هنری تبدیل شده است. در این مکان انگار در دنیای قدیم تنفس می کنید و خود یک جاذبه ی گردشگری کوچک است اگر با دقت به اطراف بنگرید. میدان اصلی قلعه دارای یک دروازه و برج ساعت است. این شهر دارای مسجدی است که کاشی کاری خیره کننده ای دارد که مربوط به قرن ۱۸ می باشد.