ارمنستان

جدول قیمتها
هتل نوعاتاق ۲تخته
NICE3 ستاره
15/350/000
COMFORT3 ستاره
17/900/000
ELY SIUM3 ستاره
17/350/000
ANI PLAZA4 ستاره
21/000/000
HOLIDAY INN4 ستاره
26/900/000
GOLDEN PALACE5 ستاره
32/300/000


4شب و 5 روزایروانتاریخ : 20 به 24 اردیبهشت بلیط : رفت و برگشتهواپیمایی : ارمنیا ایرویزاقامت : هتل انتخابیوعده های غذایی : صبحانهبیمه مسافرتی راهنمای تور فارسی زبان گشت شهریترانسفرفرودگاهی
جدول قیمتها
هتل نوعاتاق ۲تخته
NICE3 ستاره
19/200/000
COMFORT3 ستاره
23/520/000
ELY SIUM3 ستاره
22/500/000
ANI PLAZA4 ستاره
28/920/000
HOLIDAY INN4 ستاره
29/200/000
GOLDEN PALACE5 ستاره
49/320/000


7شب و 8 روزایروانتاریخ : 24 تا 31 اردیبهشتبلیط : رفت و برگشتهواپیمایی : ارمنیا ایرویزاقامت : هتل انتخابیوعده های غذایی : صبحانهبیمه مسافرتی راهنمای تور فارسی زبان گشت شهریسیم کارت رایگان ترانسفرفرودگاهی