تور رامسر نوروز99

جدول قیمتها
هتل نوعاتاق ۲تخته
پارسیان آزادی رامسر4 ستاره
3/550/000

برنامه گشت: روز اول: ترانسفر از فرودگاه رشت، گشت اسکله و مرداب انزلی، صرف ناهار روز دوم: در اختیار روز سوم: گشت ییلاق جواهر ده، آبعلی، جنگل صفارود، صرف ناهار روزآخر: ترانسفر به فرودگاه رشت، توقف در شهر توریستی لاهیجان و خرید سوغات


3شب و 4 روزرامسرتاریخ : سه شنبه و جمعه هر هفته بلیط : رفت و برگشتهواپیمایی : آسماناقامت : در هتل وعده های غذایی : صبحانهویزا : بیمه مسافرتی راهنمای تور فارسی زبان تور شهریترانسفر فرودگاهی : دارد
جدول قیمتها
هتل نوعاتاق ۲تخته
پارسیان آزادی رامسر4 ستاره
3/850/000

برنامه گشت: روز اول: ترانسفر از فرودگاه رشت، گشت اسکله و مرداب انزلی، صرف ناهار روز دوم: در اختیار روز سوم: گشت ییلاق جواهر ده، آبعلی، جنگل صفارود، صرف ناهار روزآخر: ترانسفر به فرودگاه رشت، توقف در شهر توریستی لاهیجان و خرید سوغات


4شب و 5 روزرامسرتاریخ : سه شنبه و جمعه هر هفتهبلیط : رفت و برگشتهواپیمایی : آسماناقامت : در هتلوعده های غذایی : صبحانهویزا : بیمه مسافرتی راهنمای تور فارسی زبان تور شهریترانسفر فرودگاهی : دارد