مکان های دیدنی نزدیک

SALAMIS BAY CONTI
قبرس شمالی

امکانات هتل